Av. Ullevålsveien
Italiensk Restaurant
Neste
Filetto Restaurant