Kontakt Artepazza
Takeway eller eat in

Adresse Av. Parkveien

Takeaway : Parkveien 10, 0350 Oslo

Telefon

417 65 243

E-post

ordre@artepazza.no

Adresse Av.Ullevålsveien

Takeaway og Restaurant : Ullevålsveien 61, 0171 Oslo

Telefon

22 46 63 77

E-post

ordre@artepazza.no